Contacto

Para calquera aclaración ou dúbida sobre o funcionamento da aplicación web pode poñerse en contacto coa Unidade de Atención a Centros:

  • Teléfono: 881 99 77 01
  • Fax: 881 99 77 88
  • Enderezo electrónico: uac@edu.xunta.es